Hur blir Vänerns vattenkvalitet i framtiden? Långsiktiga trender av dricksvattenresursen

Vänerns vattenvårdsförbund har fått medel från Länsstyrelsen i Västra Götalands län att göra en övergripande riskanalys för Vänern som råvattentäkt. Den här rapporten redovisar långsiktiga trender av dricksvattenresursen Vänern utifrån miljöövervakningen, råvattenkontrollen och annan övervakning.

A. Christensen. Vänerns vattenvårdsförbund, 2016. Rapport nr 93. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning