Hindra spridning av Större rovmärla till Vänern

Större rovmärla, foto: Jonas Roth

Den invasiva arten Större rovmärla har upptäckts i Vättern, hösten 2022. Det kan du läsa mer om här: Ny invasiv art upptäckt i Vättern – Aktuellt – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Den har orsakat stora problem på kontinenten och i Storbritannien då den konkurrerar ut inhemska arter.

Större rovmärla har sitt ursprung vid Kaspiska havet. Arten är större och kraftigare än de svenska märlarterna och mer aggressiv. Exempelvis kan den döda fler byten än den äter upp. Arten lever i grunda strandnära områden. När rovmärlan invaderar ett vatten förändras ofta smådjurssamhället och flera av de lokala arterna minskar kraftigt eller försvinner.

Länsstyrelsen Värmland har tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland inventerat 11 lokaler runt Vänern. Som tur var hittade de inga Större rovmärlor. Länsstyrelsen kommer att genomföra fler inventeringar under året. Skyltar kommer även sättas upp runt Vänern, som informerar om hur man undviker spridning av invasiva arter. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att minska spridning och bevarar Vänern fri från Större rovmärlor.

Hjälp till att hindra spridning av Större rovmälror och andra invasiva främmande arter till Vänern:

  • TÖM ut allt vatten från din båt eller utrustning innan den flyttas.
  • TVÄTTA båtar och utrustning från växtdelar, djur och sediment innan du flyttar dem till ett nytt vatten.
  • TORKA utrustning som dykardräkter, badleksaker, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten. Det räcker att de får lufttorka ett par dagar.

Bild: Större rovmärla (Dikerogammarus villosus), foto: Jonas Roth.