Hindra spridning av Större rovmärla till Vänern

Större rovmärla, foto: Jonas Roth

Den invasiva arten Större rovmärla har upptäckts i Vättern, hösten 2022. Det kan du läsa mer om här: Ny invasiv art upptäckt i Vättern – Aktuellt – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Den har orsakat stora problem på kontinenten och i Storbritannien då den konkurrerar ut inhemska arter. Större rovmärla har sitt ursprung vid Kaspiska havet. […]