Glacialrelikta kräftdjur vid Lurö, Vänern och Hästholmen, Vättern 2015 – resultat av håvning

Under augusti-september 2015 undersökte Björn Kinsten de två glaciala kräftdjuren pungräka Mysis relicta, och kräftdjuret Limnocalanus macrurus, med hjälp av en stor håv nattetid. Björn Kinsten. Vänerns vattenvårdsförbund, 2016. Rapport nr 92. Vätternvårdsförbundet, 2016. Vättern-FAKTA NR 1:2016. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning