Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren 2018 – Resultat av håvning

Skattningar av tätheten hos glacialrelikta kräftdjur (i första hand Pungräka, M. relicta s.l. ) genomförs med hjälp av vertikalhåvning med stor håv i mörker under kvällstid i slutet på sommaren. Denna rapport redovisar undersökningarna från Vänern, Vättern och Mälaren i augusti 2018.
Från och med 2019 ingår nu glacialrelikter som ett moment i den nationella miljöövervakningen inom delprogram Stora sjöarna, där Vänern, Vättern och Mälaren ingår.
Undersökningen finansierades med medel från respektive vattenvårdsförbund och Havs- och vattenmyndigheten.

Björn Kinsten. Vänerns vattenvårdsförbund, 2019. Rapport nr 109. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134

Innehållsförteckning