Glacialrelikta kräftdjur i Vänern och Vättern 2014

I Sverige har sedan länge de glacialrelikta kräftdjuren omfattat sex arter, de enda sjöar i Sverige där alla sex arter påträffats i är Vänern och Vättern. År 2014 utfördes undersökningar av glacialrelikta kräftdjur i Vänern och Vättern.

Björn Kinsten. Vänerns vattenvårdsförbund, 2015. Rapport nr 86. Vätternvårdsförbundet, 2015. Vättern-FAKTA NR 4:2015. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning