Glacialrelikta kräftdjur i Vänern och Vättern 2013

I början av september 2013 gjorde Björn Kinsten skattningar av tätheten av Mysis och Limnocalanus med hjälp av en stor håv nattetid. Kinsten besökte två lokaler, en i Vänern utanför Lurö och en i Vättern utanför Häsholmen.

B, Kinsten. Vänerns vattenvårdsförbund, 2014. Rapport nr. 78. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning