Glacialrelikta kräftdjur i Mälaren, Vänern och Vättern 2019 – Resultat av håvning

Skattningar av tätheten hos glacialrelikta kräftdjur (i första hand Pungräka, M. relicta s.l. ) genomförs med hjälp av vertikalhåvning med stor håv i mörker under kvällstid i slutet på sommaren. Denna rapport redovisar undersökningarna från Vänern, Vättern och Mälaren i augusti 2019. Undersökningen finansierades med medel från respektive vattenvårdsförbund och Havs- och vattenmyndigheten. Björn Kinsten. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020. Rapport nr 115. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning