Förändringar i strandvegetation vid Vänern – Effekter av nedisningen vintern 2012-2013

Denna rapport ingår i den nationella miljöövervakningen i Vänern enligt program med medel från Havs- och vattenmyndigheten, Vänerns vattenvårdsförbund och Länsstyrelserna i Värmlands län och Västra Götalands län.

C. Finsberg. Vänerns vattenvårdsförbund, 2014. Rapport nr 82. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Bilagor

Innehållsförteckning