Förändringar av strandvegetationen vid Vänern – effekter av nedisningen vårvintern 2011. Stråkvis inventering 2011

Denna rapport ingår i den nationella miljöövervakningen i Vänern enligt program med medel från Havs-och vattenmyndigheten, Vänerns vattenvårdsförbund och Länsstyrelserna i Värmlands län och Västra Götalands län. Finsberg, C. Vänerns vattenvårdsförbund, 2012. Rapport nr 67. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning