Förändringar av strandnära vegetation runt Vänern. Metodutveckling och analys

Detta arbete är en uppföljning samt utveckling av ett tidigare påbörjat arbete med att övervaka förändringar i strandvegetationen runt Vänern.

Finsberg, C. och Paltto, H. Pro Natura. Vänerns vattenvårdsförbund, 2004. Rapport nr 31. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning