Fiskfångster och utsättningar av fisk i Vänern 2016

Årsredovisning av fiskfångster och utsättningar av fisk i Vänern 2016, genomförd av SLU Aqua Sötvattenslaboratoriet och Länsstyrelsen i Värmland. Sandström, A., Wickström, H., Dekker, W. & Strömquist, J. SLU Aqua Sötvattenslaboratoriet och Andersson, J. Länsstyrelsen i Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017.

Innehållsförteckning