Fem skäl att satsa på Vänern Vattenvårdsplan – kampanjer 2016-2021

Vänerns vattenvårdsförbund har tidigare tagit fram en vattenvårdsplan för Vänern och nu har dokumentet som rör ”Mål och åtgärder” uppdaterats. I skriften ”Fem skäl att satsa på Vänern. Vattenvårdsplan – kampanjer 2016-2021” tar förbundet upp fem av de viktigaste miljöfrågorna för Vänern och hur vi ska jobba med dem. Tanken är att medlemmarna ansluter till de aktiviteter som passar deras verksamhet.

Kontakta förbundet om du vill få ett tryckt exemplar av skriften. A. Christensen. Vänerns vattenvårdsförbund, 2016. Rapport nr 94. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning