Fågelskär i Vänern. Inventering av fågelskär i Vänern 1998

Landgren T, Landgren E. 1999. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Rapport 1999:13.
Endast få ex kvar. Vänerkansliet, Vänerns vattenvårdsförbund 1999 (finns bara tryckt).

Innehållsförteckning