Fågelskär i Vänern 2001-2003

Inventering av kolonihäckande sjöfåglar i Vänern ingår i program för samordnad nationell miljöövervakning i Vänern och är ett led i Natura 2000- övervakningen. Inventeringen av fågelskär har utförts på uppdrag av Vänerns vattenvårds förbund samt av Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmlands län.

T. Landgren och E. Landgren. Vänerns vattenvårdsförbund, 2004. Rapport nr 30. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning