Dokumentation av fågelskär enligt ”Kristinehamnsmodellen”. Metodbeskrivning – Anvisningar för inventerare

Landgren, T. 1997b. Länsstyrelsen i Skaraborgs län, medd. 2/97. Vänerns vattenvårdsförbund 1997 (finns bara tryckt).

Innehållsförteckning