Bullermätningar i Vänerskärgården vid Kållandsö och Hovden, sommaren 2006

I den här rapporten redovisas bullermätningar från fritidsbåtar på fyra lokaler samt en enkätundersökning. I rapporten ges förslag på åtgärder som bidrar till en bättre ljud- men även naturmiljö i Vänerskärgården.

S. Peilot. Vänerns vattenvårdsförbund, 2006. Rapport nr 45. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning