Bottenfauna vid Vänerns stränder 2014 – En undersökning av sju strandlokaler

Vänerns strandnära bottendjur har bara undersökts en gång tidigare, i ett examensarbete från 2003.
Genom ett utvecklingsbidrag från Havs- och vattenmyndigheten under 2014 till de stora sjöarna:
Vänern, Vättern och Mälaren gavs de tre sjöarna möjligheten att undersöka de strandnära
bottendjuren under hösten 2014.

C. Nilsson, K. Johansson, A. Boström & M. Liungman. Medins Biologi AB. Vänerns vattenvårdsförbund, 2015. Rapport nr 88. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning