Bottendjur i Storvänern 2020

Årsredovisning av bottendjur i Storvänern 2020, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.
Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021.

Innehållsförteckning