2010 års inventering av fågelskär i Vänern

Resultaten från 2010 års inventering av fågelskär i Vänern sammanfattas i den här kortrapporten. Landgren, T. Vänerns vattenvårdsförbund, 2010.

Innehållsförteckning