Vegetationsröjning av fågelskär i Vänern

Thomas Landgren, Naturanalys, har på uppdrag av Vänerns vattenvårdsförbund samt Länsstyrelsen Värmlands och Västra Götalands län, sammanställt så långt det går vegetationsröjningar av fågelskär i Vänern. Grundtabell över röjda fågelskär finns hos Vänerkansliet.

Innehållsförteckning