Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2018

Recipientkontrollen i Mariestadsfjärden har sedan starten 1982 samordnats med provtagningarna i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU, rapport 2019:5. Vänerns vattenvårdsförbund 2019.

Innehållsförteckning