Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2015

Recipientkontrollen i Mariestadsfjärden har sedan starten 1982 samordnats med provtagningarna i Storvänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö vid SLU. Vänerns vattenvårdsförbund 2016.

Innehållsförteckning