Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2014

Recipientkontrollen i Mariestadsfjärden har sedan starten 1982 samordnats med provtagningarna i Storvänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö vid SLU. 2015. Vänerns vattenvårdsförbund 2015.

Innehållsförteckning