Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2013

Recipientkontrollen i Mariestadsfjärden har sedan starten 1982 samordnats med provtagningarna i Storvänern.
Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö vid SLU. Vänerns vattenvårdsförbund 2014.

Innehållsförteckning