Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2011

Rapport med sammanställning över provtagningar i Mariestadsfjärden under 2011. Sonesten, L. institutionen för vatten och miljö vid SLU, rapport 2012:18. Vänerns vattenvårdsförbund 2012.

Innehållsförteckning