Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2003

Recipientkontrollen i Mariestadsfjärden har sedan starten 1982 samordnats med provtagningarna i Storvänern. Sonesten, L. SLU Institutionen för Miljöanalys, 2004. Vänerns vattenvårdsförbund 2004.

Innehållsförteckning