Om miljöövervakningen

Provtagning Vänern

År 1973 startade miljöövervakningen i Storvänern. Nuvarande program reviderades 2011. Programmet är uppdelat i en fast del och en rörlig del.   

Den fasta delen består av årligen återkommande undersökningar samt undersökningar som återkommer med glesare periodicitet. I den rörliga delen ingår bland annat undersökningar för vilka metodutveckling ännu pågår, samt undersökningar som genomförs som engångsinsatser. I den rörliga delen reserveras också medel årligen för kampanjvisa undersökningar, till exempel när tillfälliga miljöstörningar uppstår.

Vi följer trenderna i miljön

Allmänt kan miljöövervakning definieras som den verksamhet där tillstånd, trender och effekter i miljön följs. Verksamheten ska beskriva tillståndet i miljön på ett sådant sätt att de är användbara i miljöarbetet.

Syftet med den nationella miljöövervakningen är att:

  • beskriva Vänerns kemiska och biologiska tillstånd och dess utveckling och därmed ge underlag för uppföljning av miljömål och miljöförbättrande åtgärder,
  • i samverkan med andra program ge underlag för beräkning av ämnestillförsel från olika källor samt för upprättande av materialbalanser för beskrivning av olika ämnens omsättning i Vänern,
  • ge underlag för regionala miljöanalyser,
  • vara referens för lokalt miljövårdsarbete samt stödja samordning och gemensam kvalitetssäkring av olika övervakningsinsatser i Vänern.

Delprogram Stora sjöar

Den nationella miljöövervakningen i Vänern ingår i Havs- och vattenmyndighetens miljöövervakning programområde Sötvatten, delprogram Stora sjöar. Delprogrammet Stora sjöar omfattar programmen för tre regionala vattenvårdsförbund: Vänerns vattenvårdsförbund, Vätternvårdsförbundet och Mälarens vattenvårdsförbund.

Data som samlas in från miljöövervakningen i Vänern, Vättern och Mälaren läggs i nationella databaser och rapporter finns tillgängliga digitalt på respektive vattenvårdsförbunds webbplats, www.vanern.se, www.vattern.org och malaren.org.

Det finns tre utsjöstationer inom den nationella miljöövervakningen i Vänern: Tärnan SSO, Dagskärsgrund N och Megrundet N.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.