Miljögifter i fisk

Båt på öppet hav. Fiskar i nät. Foto: Thomas Andersson.

Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i abbore och gädda.

Samtliga fiskar som analyseras bestäms med avseede på längd, vikt och ålder. För åldersbestämning uttnyttjas skilda delar för olika arter. Vidare bestäms levervikt, leversomatiskt index, fetthalt, maginnehåll och gonadvikt (könsorganens relativa storlek).

Abborre

Insamling och analyser av abbore sker årligen vid två lokaler, Åsunda och Torsö. Abborren används inom den nationella miljöövervakningen för bland annat kontroll av vissa metaller och stabila organiska ämnen i mindre sjöar. Likaså har arten undersökts i andra stora sjöar, exempelvis Vättern och Mälaren. Det byggs därmed med tiden upp ett allt större jämförelsematerial till undersökningarna av Vänerns abborrpopulation. Genom att välja relativt små individer, som är lika stora och av samma kön, minskar risken för att olika omgivningsfaktorer ska vara styrande för resultaten.

Gädda

Insamling och analyser av gädda sker enligt programmet vart femte år från Millesvik skärgård. Arten är viktig för Vänerfisket (yrkes- och fritidsfisket) och omfattas samtidigt av allmänna gränsvärden för saluhållning och av kostrekommendationer. Gäddan har jämfört med andra arter visat sig vara särskilt effektiv att anrika kvicksilver.

NummerNamn – lägeFiskart
1SO Åsundaönabborre
3V Torsö (Onsö)abborre
5Millesvikgädda

Organiska ämnen och metaller som analyseras

Klororganiska ämnen: PCB (7 kongener), DDT (3 stycken) och dioxin. Samtliga ämnen analyseras i fiskmuskel. Övriga analyser utförs på enskilda fiskar.

Metaller: Koppar (Cu), Bly (Pb), kadmium (Cd), zink (Zn), arsenik (As), krom (Cr), nickel (Ni) och kvicksilver (Hg). På abborre analyseras samtliga metaller medan enbart kvicksilver analyseras på gädda. Samtliga analyser utförs på enskilda fiskar.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.