Skötsel av fågelskär i Vänern – Skötselobjekt och skötselråd för Götene, Lidköpings och Mariestads kommun

Rapporten redovisar förslag på lämpliga fågelskär inom Götene, Lidköpings och Mariestads kommuner. Åtgärderna ska gynna typiska sjöfåglar för Vänern.

Landgren, E. & Landgren, T. Länsstyrelsen Västra Götalands län 2007 och Vänerns vattenvårdsförbund, 2007. Rapport nr 48. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning