Mikroplaster i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren 2017

Under 2017 genomförde Örebro Universitet den första vetenskapliga översikten av mikroplaster i de stora svenska sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Syftet var att med en och samma metodik kunna uppskatta förekomsten av mikroplast i ytvatten både inom en sjö men även mellan sjöar samt visa på eventuella skillnader mellan olika tillflöden till en och samma sjö.

Anna Rottander och Anna Kärrman, Örebro Universitet, MTM Forskningscentrum, Institutionen för naturvetenskap och teknink. Vänerns vattenvårdsförbund, 2019. Rapport nr 110. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134

Innehållsförteckning