Metaller och organiska föreningar i abborre från Vänern år 2018

Årsredovisning av metaller och organiska föreningar i abborre från Vänern 2018, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern och inom den samlade recipientkontrollen i norra Vänern. Undersökningen finansierades med medel från Vänerns vattenvårdsförbund, Norra Vänerns intressenter och Havs- och vattenmyndigheten. Grotell, C. ÅF consult. Vänerns vattenvårdsförbund, 2019. Rapport nr 111. ISBN/ISSN-nr:1403-6134.

Innehållsförteckning