Lax och öring i Klarälven 2020

Årsredovisning av lax och öring i Klarälven 2020, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.
Pär Gustafsson, Länsstyrelsen i Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Innehållsförteckning