Kartunderlag för skötsel och restaurering av sandstränder och fågelskär vid Vänern

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har sammanställt ett kartunderlag för skötsel och restaurering av sandstränder och fågelskär vid Vänern. Kartunderlaget är ett komplement till de åtgärder som föreslagits i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) och visar på de sandstränder och fågelskär som finns idag samt de områden som skulle kunna restaureras till att bli öppna sandstränder och fågelskär.

Vänerns vattenvårdsförbund 2015.

Innehållsförteckning