Inventering av Vänerns strandvegetation i stråk 2015 – Stråkvis inventering 2015

Vegetationen på Vänerns stränder har inviterats med stråk sedan 2000 och har upprepats i full skala 2003, 2009 och 2014. Sedan 2010 inventeras ett antal områden årligen. Denna rapport ingår i den nationella miljöövervakningen i Vänern enligt program med medel från Havs-och vattenmyndigheten, Vänerns vattenvårdsförbund och Länsstyrelserna i Värmlands län och Västra Götalands län.

F. Larsson. Pro Natura. Vänerns vattenvårdsförbund, 2016. Rapport nr 95. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning