Genetisk art- och stambestämning av lax och öring från Vänern och Gullspångsälven

Denna rapport är framtagen inom Länsstyrelsen projekt förvaltningsplan Vänerlax 2020-2023. Projektledare har varit Anna Hagelin Länsstyrelsen Västra Götaland.

Stefan Palm & Linda Söderberg, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) Sötvattenslaboratoriet.

Innehållsförteckning