Genetic structure of Swedish River Gullspångsälven lake salmon and brown trout

Denna rapport är framtagen inom Länsstyrelsen projekt förvaltningsplan Vänerlax 2020-2023. Projektledare har varit Anna Hagelin Länsstyrelsen Västra Götaland.

Marja-Liisa Koljonen (Natural Resources Institute Finland) and Jarmo Koskiniemi (University of Helsinki, Department of Agricultural Sciences).

Innehållsförteckning