Gäddans rekrytering i tre Vänervikar 2022

En sammanställning av 6 års inventeringar 2017-2022.

I syfte att bevaka främst gäddans rekryteringsframgång har tre lekvikar i Vänern inventerats under våren 2022, två i Värmlandssjön och en i Dalbosjön. Dessa lek- och uppväxtområden har på Vänerns vattenvårdsförbunds initiativ undersökts återkommande i olika omfattning sedan 2014 och i denna rapport sammanfattas resultaten och trenderna från de sex senaste årens inventeringar.

Gäddans rekrytering i tre Vänervikar. En sammanställning av 6 års inventeringar 2017-2022. Joakim Eriksson, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Innehållsförteckning