Gäddans rekrytering i tre Vänervikar 2021

En sammanställning av 5 års inventeringar 2017-2021.

I syfte att bevaka främst gäddans rekryteringsframgång har tre lekvikar i Vänern inventerats under våren 2021, två i Värmlandssjön och en i Dalbosjön. Dessa lek- och uppväxtområden har på Vänerns vattenvårdsförbunds initiativ undersökts återkommande i olika omfattning sedan 2014 och i denna rapport sammanfattas resultaten och trenderna från de fem senaste årens inventeringar.

Gäddans rekrytering i tre Vänervikar. En sammanställning av 5 års inventeringar 2017-2021. Joakim Eriksson, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021.

Innehållsförteckning