Förvaltningsplan för prioriterade arter inom Natura 2000 områden i Vänern

Slutrapport för ett förvaltningsprojekt, 2023-03-31. Denna rapport är framtagen inom Länsstyrelsen projekt förvaltningsplan Vänerlax 2020-2023. Projektledare har varit Anna Hagelin Länsstyrelsen Västra Götaland.

Innehållsförteckning