Förändringar i strandvegetationen vid Vänern – stråkvis inventering 2012

Denna rapport ingår i den nationella miljöövervakningen i Vänern enligt program med medel från Havs- och vattenmyndigheten, Vänerns vattenvårdsförbund och Länsstyrelserna i Värmlands län och Västra Götalands län.

C. Finsberg. Vänerns vattenvårdsförbund, 2013. Rapport nr 74. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning