Fiskundersökningar i Vänerns strandzon – en test av två kvantitativa provtagningsmetoder

Vänern fick en ny regleringsstrategi i oktober 2008. Rapporten ingår som en del i den miljöeffektuppföljningen av Vänerns nya regleringsstrategi som påbörjades 2009. Undersökningen finansieras av medel från Naturvårdsverket.

Sandström, A., Bergquist, B., Ragnarsson-Stabo, H. & Andersson, M. SLU-sötvattenslaboratoriet. Vänerns vattenvårdsförbund, 2012. Rapport nr 69. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning