Fiskgjuse i Vänern 2018 – sammanställning av befintlig kunskap och plan för framtida övervakning i Vänern

En sammanställning av befintlig kunskap och plan för framtida övervakning av fiskgjuse i Vänern. Uppdraget genomfördes av samordnaren för sjöfågelinventeringen i Vänern, Jan Rees, Länsstyrelsen i Värmlands län. Undersökningen finansierades med medel från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Värmlands län. Rees, J. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018. Rapport nr 112. ISBN/ISSN-nr:1403-6134.

Innehållsförteckning