Fågelinventeringen 2004. Kortrapport

En kortfattad sammanställning av resultat och speciella händelser om inventeringen av fågelskär 2004 redovisas i den här kortrapporten. T. Landgren. Vänerns vattenvårdsförbund, 2004. Skrivelse 2004/030

Innehållsförteckning