Embryonal utveckling hos vitmärla i fyra sjöar – Vänern, Vättern, Vågsfjärden och Rogsjön

Vänerns vattenvårdsförbund m.fl. 1999. Rapport nr 8. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134 (finns bara tryckt).

Innehållsförteckning