Diet hos adult insjölevande lax (Salmo salar) och öring (Salmo trutta) i Vänern.

Denna rapport är framtagen inom Länsstyrelsen projekt förvaltningsplan Vänerlax 2020-2023. Projektledare har varit Anna Hagelin Länsstyrelsen Västra Götaland.

Niclas Carlsson, Nils Nyquist och Eva Bergman, 2022. Karlstads universitet, Institutionen för miljö- och livsvetenskaper Biologi, Naturresurs rinnande vatten.

Innehållsförteckning