Dagfjärilar vid Vänern 2021

Under 2021 har vattenvårdsförbundet bland annat arbetat med kampanjen ”Vänerns tillgängliga stränder” inom vattenvårdsplanen för Vänern. Vänerns vattenvårdsförbund har i samarbete med länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland genomfört en inventering av dagfjärilar i några områden i Vänerns skärgårdar för att öka kunskapen om dessa arter som är knutna till Vänerns sällsynta miljöer.
Syftet med pilotstudien var att:

  • söka efter de fyra målarterna, kattunvisslare (VU), hedpärlemorfjäril (VU), ängsnätfjäril (NT) och sandgräsfjäril i de sju valda områdena,
  • inventera dagfjärilar i allmänhet
  • identifiera lokaler som kan vara lämpliga inför eventuella kommande uppföljningar av dagfjärilarna i och omkring Vänern.

Pilotstudien har finansierats av Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland samt Vänerns vattenvårdsförbund. Jan Rees, Länsstyrelsen Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021. Rapport nr 131.

Innehållsförteckning