Vattenrådsarbete

skyskrapa

En arbetsuppgift för Vänerns vattenvårdsförbund är att utgöra ett vattenråd för Vänern. Vattenrådet deltar i genomförandet av EU:s vattendirektiv och svarar för den lokala samverkan och förankringen. Digitalt samrådsmöte Vänerns vattenvårdsförbund bjöd in till ett digitalt samrådsmöte om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 för Vänern. Vänerns vattenvårdsförbund bjöd in till ett digitalt samrådsmöte för Vänern fredagen […]