Åtgärdsidéer för några sandstränder och strandängar. Vänerskärgården i Götene, Lidköpings och Mariestads kommuner

Detta delprojekt omfattar Vänerskärgården med Kinnekulle i Götene, Lidköpings och Mariestads kommun. I rapporten föreslås sandstränder och strandängar som har höga biologiska värden eller som kan få det om de röjs, åtgärder föreslås även som gynnar växt-och djurlivet samt friluftslivet.

S. Peilot. Vänerns vattenvårdsförbund, 2007. Rapport nr 46. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning