Inventering av fågelskär i Vänern 2023

En kortfattad sammanfattning av resultaten från inventeringen av fåglar på Vänerns fågelskär under 2023.Övervakning av fåglar på Vänerns fågelskär. Sammanfattning av inventeringsresultatet 2023. Jan Rees, Länsstyrelsen Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2023.

Norra Vänern 2018-2022

På uppdrag av Norra Vänerns Intressenter utförde SGS Analytics Sweden AB i samarbete med Medins Havs- och Vattenkonsulter 2022 års undersökningar av vattenmiljön i sjöar och vattendrag inom ramen för den samordnade recipientkontrollen i norra Vänern och tillflödande älvars mynningsområden inom Värmlands län. Årets undersökningar omfattade vattenkemi, växtplankton, kiselalger, bottenfauna och kvicksilver i gädda från […]

Presentationer från Vänerdagen 2023

Vänerdagen 2023

Torsdagen den 9 november bjöd Vänerns vattenvårdsförbund och Laxfond Vänern in till Vänerdagen. Värd för dagen var Region Värmland. Drygt 70 personer deltog på Vänerdagen, som i år arrangerades på Värmlands museum i Karlstad. Här kan du läsa mer om Vänerdagen 2023 och ta del av samtliga presentationer: https://www.vanern.se/vanerdagen/vanerdagen-9-nov-2023/

Genetisk analys av lax från Vänern och Gullspångsälven

Denna rapport är framtagen inom Länsstyrelsen projekt förvaltningsplan Vänerlax 2020-2023. Projektledare har varit Anna Hagelin Länsstyrelsen Västra Götaland. Stefan Palm & Linda Söderberg, 2022. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) Sötvattenslaboratoriet.