Sprid inte främmande arter till våra sjöar!

Sjögull i en vik i Mälaren, foto: Mats Rydgård.

Sommaren är äntligen här! Om du ska ta din båt till en ny sjö finns mycket du kan göra för att inte sprida främmande arter. Det gäller också dig som dyker eller fiskar. Risken för att främmande arter ska sprida sig och komma in till våra stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är stor. […]

Vattenvårdsplan för Vänern – Mål och åtgärder 2022-2029

foto: Johnér

Vänerns vattenvårdsförbund beslutade vid årsmötet den 5 maj 2022 att vi ska arbeta med vattenvårdsplanens del mål och åtgärder under åtta år. Vi ska fokusera arbete till fyra fokusområden där varje område pågår i två år åt gången. Nu kan du läsa rapporten: Vattenvårdsplan för Vänern – Mål och åtgärder 2022-2029. I rapporten finns förslag […]

Vattenvårdsplan för Vänern – Mål och åtgärder 2022-2029

Vänerns vattenvårdsförbund har beslutat att arbeta med vattenvårdsplanens del mål och åtgärder. Vi ska fokusera arbete till fyra fokusområden där varje område pågår i två år åt gången. Under åtta år ska vattenvårdsförbundet tillsammans med medlemmarna fokusera arbetet på hållbar utveckling och biologisk mångfald i och vid Vänern. Detta uppdelat på fyra fokusområden som alla […]

Dokumentation från årsmötet den 5 maj

Årsmöte 2022

Nu kan du ta del av protokoll och handlingar från Vänerns vattenvårdsförbunds årsmöte den 5 maj på Karlstads Universitet, som också var värd för dagen. Totalt deltog 36 personer varav sex personer följde stämman digitalt via Zoom. Årsmötesprotokoll och handlingar finns digitalt på webben: Årsmöte – Vänerns vattenvårdsförbund (vanern.se) Här kan du också ta del […]

Välkommen till årsmöte 5 maj

Brommö skärgård

Vänerns vattenvårdsförbund/vattenråd bjuder in till ordinarie årsmöte torsdagen den 5 maj kl. 9.45-14.30. Värd för dagen är Karlstads universitet. Fika från kl. 9.15, och eftermiddagsfika kl. 14.30. Konstituerande styrelsemöte kl. 14.30-15.15. På dagordningen: Föreningsstämman Vattenvårdsplan för Vänern 2022-2029. Fortsättning av samförvaltning fiske för Vänern och aktuell forskning på lax och öring i Vänern. Studiebesök – visning […]

Informationskvällar om aktuellt kring fiske i Vänern 28/3 och 7/4

Fiskebåt. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Samförvaltning fiske i Vänern i samarbete med Sportfiskarna och Hållbar fisketurism i Vänern bjuder gemensamt in till två digitala informationskvällar om aktuella fiske- och fiskfrågor i Vänern den 28 mars och 7 april. Under kvällen den 28 mars får vi ta del av världspremiären av filmen ”Ansvarsfullt sportfiske och återutsättning av gädda” som tagits fram […]

Glacialrelikta kräftdjur i Mälaren, Vänern och Vättern 2021 – Resultat av håvning

Skattningar av tätheten hos glacialrelikta kräftdjur (i första hand Pungräka, M. relicta s.l. ) genomförs med hjälp av vertikalhåvning med stor håv i mörker under kvällstid i slutet på sommaren. Denna rapport redovisar undersökningarna från Vänern, Vättern och Mälaren i augusti 2021. Undersökningen finansierades med medel från respektive vattenvårdsförbund och Havs- och vattenmyndigheten. Björn Kinsten. […]

Lax och öring i Klarälven 2020

Årsredovisning av lax och öring i Klarälven 2020, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Pär Gustafsson, Länsstyrelsen i Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Dagfjärilar vid Vänern 2021

Under 2021 har vattenvårdsförbundet bland annat arbetat med kampanjen ”Vänerns tillgängliga stränder” inom vattenvårdsplanen för Vänern. Vänerns vattenvårdsförbund har i samarbete med länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland genomfört en inventering av dagfjärilar i några områden i Vänerns skärgårdar för att öka kunskapen om dessa arter som är knutna till Vänerns sällsynta miljöer.Syftet med pilotstudien […]

Gäddans rekrytering i tre Vänervikar 2021

En sammanställning av 5 års inventeringar 2017-2021. I syfte att bevaka främst gäddans rekryteringsframgång har tre lekvikar i Vänern inventerats under våren 2021, två i Värmlandssjön och en i Dalbosjön. Dessa lek- och uppväxtområden har på Vänerns vattenvårdsförbunds initiativ undersökts återkommande i olika omfattning sedan 2014 och i denna rapport sammanfattas resultaten och trenderna från […]