Ny åtgärdssamordnare för Vänern!

Åtgärdssamordnare Amanda Dahl vid årsmötet 2023

Vänerns vattenvårdsförbund har fått beviljat LOVA-bidrag till en åtgärdssamordnare för Vänern. Under en treårsperiod ska Amanda jobba halvtid med mål och åtgärder i vattenvårdsplanen för Vänern. Amanda Dahl jobbar på Länsstyrelsen i Västra Götaland och hon har fått rollen som åtgärdssamordnare för Vänern. Detta uppdrag sträcker sig över tre år på en halvtidstjänst. Åtgärdssamordnarens roll […]

Hindra spridning av Större rovmärla till Vänern

Större rovmärla, foto: Jonas Roth

Den invasiva arten Större rovmärla har upptäckts i Vättern, hösten 2022. Det kan du läsa mer om här: Ny invasiv art upptäckt i Vättern – Aktuellt – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Den har orsakat stora problem på kontinenten och i Storbritannien då den konkurrerar ut inhemska arter. Större rovmärla har sitt ursprung vid Kaspiska havet. […]

Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren 2022 – Resultat av håvning

Skattningar av tätheten hos glacialrelikta kräftdjur (i första hand Pungräka, M. relicta s.l. ) genomförs med hjälp av vertikalhåvning med stor håv i mörker under kvällstid i slutet på sommaren. Denna rapport redovisar undersökningarna från Vänern, Vättern och Mälaren i augusti 2022. Undersökningen finansierades med medel från respektive vattenvårdsförbund och Havs- och vattenmyndigheten. Björn Kinsten. […]

Protokoll från årsmötet

VBG_maj_2018

Nu kan du ta del av protokollet samt handlingarna från årsmötet med Vänerns vattenvårdsförbund den 25 april i Vänersborg. Vänerns vattenvårdsförbund/vattenråd bjöd in till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 25 april på Folkets hus i Vänersborg. Annalena Levin, Vänersborgs kommun hälsade välkommen tillsammans med Frida Nilsson, ordförande Vänerns vattenvårdsförbund. Värd för dagen var Vänersborgs kommun. Protokoll […]

Anmäl dig till årsmötet den 25 april!

VBG_maj_2018

Välkommen till Vänerns vattenvårdsförbunds årsmöte tisdagen den 25 april i Vänersborg. Värd för dagen är Vänersborgs kommun. Kallelse och årsmöteshandlingar finns publicerat här på webben. Vänerns vattenvårdsförbund/vattenråd bjuder in till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 25 april kl. 09.30 till ca. 13.30 på Folkets hus i Vänersborg. Värd för dagen är Vänersborgs kommun. Anmälan, program, kallelse […]

Gäddans rekrytering i tre Vänervikar 2022

En sammanställning av 6 års inventeringar 2017-2022. I syfte att bevaka främst gäddans rekryteringsframgång har tre lekvikar i Vänern inventerats under våren 2022, två i Värmlandssjön och en i Dalbosjön. Dessa lek- och uppväxtområden har på Vänerns vattenvårdsförbunds initiativ undersökts återkommande i olika omfattning sedan 2014 och i denna rapport sammanfattas resultaten och trenderna från […]

Djurplankton i Storvänern 2020 och 2021

Årsredovisning av djurplankton i Storvänern 2020 och 2021, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Vänerns vattenvårdsförbund 25 år!

Kalender Vänerns vattenvårdsförbud 25 år!

Den 29 augusti 1997 bildades Vänerns vattenvårdsförbund. Detta vill Vänerkansliet uppmärksamma genom att dela ut en jubileumskalender till alla medlemmarna i vattenvårdsförbundet. I samband med 25-årsjubileumet har Vänerkansliet tagit fram en kalender, som har skickats ut till alla medlemmar i förbundet. Det finns några kvar och skulle du vilja få ett eget exemplar får du […]

Vattenkvaliteten i Vänerns tillflöden och utlopp 2021

Årsredovisning av vattenkvaliteten i Vänerns tillflöden och utlopp 2021, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Miljögifter i fisk från Vänern, Vättern och Mälaren 2021

Utökad miljöövervakning i de Stora sjöarna Under 2021 genomfördes undersökningar av metaller och organiska miljögifter i abborre från Vänern och Mälaren samt i röding från Vättern, som ett utvecklingsprojekt inom delprogram Stora sjöar. Även erhållna data från tidigare (2019) undersökningar av abborrmuskel från Vättern har varit med i jämförelse i denna rapport. Jennie Barthel Svedén […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.