Gäddans rekrytering i tre Vänervikar 2022

En sammanställning av 6 års inventeringar 2017-2022. I syfte att bevaka främst gäddans rekryteringsframgång har tre lekvikar i Vänern inventerats under våren 2022, två i Värmlandssjön och en i Dalbosjön. Dessa lek- och uppväxtområden har på Vänerns vattenvårdsförbunds initiativ undersökts återkommande i olika omfattning sedan 2014 och i denna rapport sammanfattas resultaten och trenderna från […]

Djurplankton i Storvänern 2020 och 2021

Årsredovisning av djurplankton i Storvänern 2020 och 2021, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Vänerns vattenvårdsförbund 25 år!

Kalender Vänerns vattenvårdsförbud 25 år!

Den 29 augusti 1997 bildades Vänerns vattenvårdsförbund. Detta vill Vänerkansliet uppmärksamma genom att dela ut en jubileumskalender till alla medlemmarna i vattenvårdsförbundet. I samband med 25-årsjubileumet har Vänerkansliet tagit fram en kalender, som har skickats ut till alla medlemmar i förbundet. Det finns några kvar och skulle du vilja få ett eget exemplar får du […]

Vattenkvaliteten i Vänerns tillflöden och utlopp 2021

Årsredovisning av vattenkvaliteten i Vänerns tillflöden och utlopp 2021, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Miljögifter i fisk från Vänern, Vättern och Mälaren 2021

Utökad miljöövervakning i de Stora sjöarna Under 2021 genomfördes undersökningar av metaller och organiska miljögifter i abborre från Vänern och Mälaren samt i röding från Vättern, som ett utvecklingsprojekt inom delprogram Stora sjöar. Även erhållna data från tidigare (2019) undersökningar av abborrmuskel från Vättern har varit med i jämförelse i denna rapport. Jennie Barthel Svedén […]

Metaller och miljögifter i abborre från Vänern 2021

Under 2021 genomfördes undersökningar av metaller och organiska miljögifter i abborre i Vänern från lokalerna Åsundaön och Torsö. I denna rapport ingår även resultaten från lokalen Dalbosjön i Vänern som 2021 ingick i ett utvecklingsprojekt om utökad miljögiftsövervakning inom delprogram Stora sjöar. Resultaten från lokalen Dalbosjön redovisas också tillsammans med resultaten från Vättern och Mälaren […]

Lax och öring i Gullspångsälven 2021

Årsredovisning av lax och öring i Gullspångsälven 2021, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Håkan Magnusson, Mariestads kommun. Förvaltningsgruppen för Gullspångsälvens naturreservat 2022-08-17. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Lax och öring i Gullspångsälven 2020

Årsredovisning av lax och öring i Gullspångsälven 2020, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Håkan Magnusson, Mariestads kommun. Förvaltningsgruppen för Gullspångsälvens naturreservat 2022-08-17. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Inventering av fågelskär i Vänern 2022

En kortfattad sammanfattning av resultaten från inventeringen av fåglar på Vänerns fågelskär under 2022.Jan Rees, Länsstyrelsen Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Dokumentation från Vänerdagen och ForskarFredag 30 sep!

Vänerdagen 2022

Vänerns vattenvårdsförbund, Laxfond Vänern och Högskolan i Skövde bjöd in till Vänerdagen och ForskarFredag den 30 september i Mariestad. Omkring 55 personer hade kommit till Dacapo och Mariestad för att lyssna till spännande föredrag om sötvattensmusslor, vattnets rörelse i Vänern och i Mariestadsfjärden. Vattenvårdsförbundet berättade om arbetet med invasiva främmande arter. Vi fick också information […]